Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Nhiều doanh nghiệp lớn lỗ tới cả nghìn tỷ đồng

Kết quả báo cáo tài chính của hàng loạt doanh nghiệp niêm yết cho thấy doanh nghiệp kinh doanh khó khăn trong suốt 2012. Nhìn qua có thể thấy doanh nghiệp lỗ tiền tỷ, chục tỷ đồng không phải hiếm. var addthis_config =... Chi tiết: Nhiều doanh nghiệp lớn lỗ tới cả nghìn tỷ đồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét